Projektitoetus

Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, peamiselt ühekordset ühenduse poolt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit.

Projektitoetust saab taotleda kultuuritöö korraldamiseks ja kogukonna arendamiseks.

Projektitoetuse vormikohase taotluse saab esitada järgmisteks tähtpäevadeks: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui toetuse esitamise tähtpäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis on tähtajaks tähtpäevale järgnev tööpäev. Valga Vallavalitsuse määrusega kehtestati 2019. aasta II, III ja IV kvartali kogukonna arendamise projektitoetuste taotlustele maksimaalseks toetussummaks 1000 eurot.

Taotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga. 

Esita kultuuriprojekti e-taotlus

Esita kogukonna arendamiseks e-taotlus

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide taotlusvorm

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide aruandevorm

20.08.2019 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.05.2019 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.11.2018 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.02.2019 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Marika Muru

766 9964
5304 9805

marika.muru@valga.ee

Kabinet 309