Valga Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise teel Linnamets-1 maatükilt raieõigust järgmistel metsaeraldistel:

 

Kinnistu

Katastriüksuse nr

Eraldise nr.

Raieliik

Raiega hõlmatud pindala (ha)

Hinnanguline raiemaht (tm)

Linnamets - 1

85401:014:0001

21

LR

1,38

507

Linnamets - 1

85401:014:0001

45

LR

0,75

213

Linnamets - 1

85401:014:0001

47

LR

0,97

328

Linnamets - 1

85401:014:0001

48

LR

1,76

488

Linnamets - 1

85401:014:0001

49

LR

0,13

13

Linnamets - 1

85401:014:0001

52

HR

0,37

23

Linnamets - 1

85401:014:0001

71

LR

0,96

327

Linnamets - 1

85401:014:0001

72

LR

0,79

336

Linnamets - 1

85401:014:0001

73

LR

0,53

124

 

 

 

Kokku

7,64

2359

 

Raieõiguse enampakkumise alghind on 70 770 eurot, millele lisandub käibemaks. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu 100 eurot ning tagatisraha 1000 eurot Valga valla pangakontole:

SEB Pank EE491010202000577004
Swedbank EE092200221019163791
Nordea EE391700017003041389
Danske Pank EE153300332174680008

Selgitusse märkida „Linnamets – 1 raieõiguse osavõtutasu 100 eurot ning tagatisraha 1000 eurot"

Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud märgusõna „Linnamets-1" Valga vallavalitsuse kantseleisse (Puiestee tn 8, Valga) 28. augustiks 2020 kella 14.30. Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.. Pakkumine peab sisaldama järgmisi allkirjastatud dokumente:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumise esitaja allkiri;
  6) esindaja volitusi tõendav dokument.

Raieõiguse omandaja on kohustatud peale lepingu allkirjastamist 2 aasta jooksul lageraie eraldised (välja arvatud eraldis 49) taasmetsastama hariliku kuusega, 2500tk/ha. Kuusetaimed peavad pärinema Eestist, enne istutamistööde algust esitatakse taimede päritolu tõendav dokument.

Metsa ülestöötamise tähtaeg on 19.02.2021.

 

INFO tööpäevadel telefonil 5389 3937

ainar.pikk@valga.ee