26.05.23

Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset Valga valla hankekorda. Läbiviidavad riigihanked on leiatavad Riigihangete registrist.

Valga valla 2023. a hankeplaan 

 

Käimasolevad hanked

Valga Perekeskus Kurepesa hoone koorunud värvi eemaldamine ja värvimine. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.06.2023.

Toitlustamisteenuse osutaja leidmine Valga Põhikoolile. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.05.2023 kell 9.00.

„Tolmutõrje Valga valla kohalikel kruusakattega teedel". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.05.2023 kell 10.00.

„Valga Perekeskus Kurepesa hoone koorunud värvi eemaldamine ja värvimine." Pakkumised palume esitada hiljemalt 18.05.2023

„Puiestee tn 8, Valga linn administratiivhoone, adresseeritava automaatse tulekahju- signalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine." Pakkumised palume esitada hiljemalt 18.05.2023

„Koopiapaberi ostmine"

Valga valla haridusstrateegia 2024–2035 koostamine.

Pakkumiskutse „Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine 2023".

Vahtra tänava rekonstrueerimine.

Elektripaigaldiste käidujuhtimine Valga Vallavalitsuse omandis olevatel objektidel perioodil 2023-2026.

Valga linnas kesk tn 19 hoone restaureerimine ja ümberehitamine

Valga valla kruusateede greierdamine 2023. aastal.

Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee rajamine Valga linnas.

Valga Vallavalitsuse lasteaedade Buratino, Walko ja Kaseke toitlustamisteenuse tellimine.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Valga vallas.

Valga linnas E. Enno tn 18 kinnistul asuva kortermaja lammutamine ja maa-ala korrastamine.

Laatre avaliku mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd.

 

 

Автор: ELISABETH TÕNISSON