Fraktsioonid

Vähemalt kolm volikogu liiget võivad moodustada fraktsiooni. Volikogu liige võib kuuluda samaaegselt ainult ühte fraktsiooni.

Kui fraktsiooni liige lahkub fraktsioonist või ta arvatakse fraktsioonist välja, on tal õigus astuda volikogu mõne teise olemasoleva fraktsiooni liikmeks.

 

Keskerakonna fraktsioon

 
Esimees Külli Laugesaar 520 7334 kylli.laugesaar@volikogu.valga.ee
Aseesimees Ilmar Tölner 5340 8348 ilmar.tolner@volikogu.valga.ee
Liige Vilju Arna 557 8952 vilju.arna@volikogu.valga.ee
Liige Julia Belova 553 9417 julia.belova@volikogu.valga.ee
Liige Igor Jallai 5663 4269 igor.jallai@volikogu.valga.ee
Liige Ester Karuse 514 2000 ester.karuse@volikogu.valga.ee
Liige Allain Karuse 507 3000 allain.karuse@volikogu.valga.ee
Liige Alar Nääme 5331 2838 alar.naame@volikogu.valga.ee
Liige Siiri Reiljan 510 5466 siiri.reiljan@volikogu.valga.ee
Liige Külliki Siilak 521 0752 kylliki.siilak@volikogu.valga.ee
Liige Ants Tiisler 5834 5921 ants.tiisler@volikogu.valga.ee
Liige Oleg Vahrin 5395 7111 oleg.vahrin@volikogu.valga.ee

 

 

Reformierakonna fraktsioon

 
Esimees Ivar Unt 528 4217 ivar.unt@volikogu.valga.ee
Aseesimees Feliks Rõivassepp 522 2963 feliks.roivassepp@volikogu.valga.ee
Liige Andres Illak 5343 2422 andres.illak@volikogu.valga.ee
Liige Marek Käis 5330 7155 marek.kais@volikogu.valga.ee
Liige Lauri Drubinš 512 4285 lauri.drubinš@volikogu.valga.ee
Liige Meelis Kivi 512 1044 meelis.kivi@volikogu.valga.ee
Liige Mart Vanags 502 3853 mart.vanags@volikogu.valga.ee

 

 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon

 
Esimees Kalev Härk 502 7769 kalev.hark@volikogu.valga.ee
Aseesimees Jelena Jallai 5569 3883 jelena.jallai@volikogu.valga.ee
Liige Vladimir Baranov 506 3992 vladimir.baranov@volikogu.valga.ee
Liige Kaupo Kutsar 522 5863 kaupo.kutsar@volikogu.valga.ee
Liige Rein Randver 501 9926 rein.randver@volikogu.valga.ee
Liige Teresa Sale 5386 6825 teresa.sale@volikogu.valga.ee