Huvihariduse toetused

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus on suunatud Valga vallas elavatele 7-19 aastastele noortele ja on mõeldud huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks. Toetust saab taotleda transpordikulude ja osalustasude katmiseks.

Toetus on suunatud eelkõige maapiirkondades elavate noortele. Valga linnas saavad toetust taotleda lasterikkad pered. Lasterikkaks pereks loetakse leibkonda, kus on neli või enam kuni 19-aastast last.

Toetuse saamiseks tuleb lapse seaduslik esindajal esitada Valga Vallavalitsusele vastav avaldus. Toetust saab taotleda kolmel korral aastas ning taotluse esitamise tähtajad on 7. jaanuar, 7. aprill ja 7. oktoober. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusvorm

Esita e-taotlus (maapiirkondade õppurid)

Esita e-taotlus (Valga linna lasterohked pered)

Huvitegevuse toetusfond

Huvitegevuse toetusfond on suunatud Valga vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele, Valga valla haridusasutustele, Valga valla allasutustele ja muudel ühingutel, kes tegelevad noortega vanuses 7 kuni 19 eluaastat.

Olemasoleva huviringi edasiarendamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
 1) osalustasu vähendamiseks sh vajaduspõhine toetus osalustasude kulude katmiseks;
 2) vajalike õppevahendite soetamiseks;
 3) huvialaringi laiendamiseks sh teenuse mahu kasvatamiseks;
 4) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
 5) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
 6) juhendajate tasude katmiseks.

Uue huviringi käivitamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
 1) juhendajate tasude katmiseks;
 2) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
 3) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
 4) vajalike õppevahendite soetamiseks.

 Toetust ei saa taotleda:
 1) ehitustegevuseks;
 2) ruumide ostuks ja kontoriruumide rendiks;
 3) sõiduvahendite ostuks;
 4) hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Toetuse saamiseks tuleb esitada Valga Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Taotluste esitamise tähtaja/tähtajad kehtestab Valga Vallavalitsus ja annab nendest teada valla kodulehel.

Küsimuste korral pöörduda Valga vallavalitsuse spordi- ja noorsootööspetsialisti Tõnu Vahtra poole e-postil: tonu.vahtra@valga.ee

Taotlusvorm ja taotlemise kord on leitavad siit

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord

Huvitegevuse toetusfondi taotlusvorm

Esita e-taotlus

Huvitegevuse toetusfondi aruande vorm