Hoolekandeasutused täiskasvanutele

 

Asutus

Juhataja

Tegevusvaldkond

Kontaktid

 

SA Taheva Sanatoorium

 

Juhatuse liige:          Ülla Kimmel

Asenduskodu teenuse ja turvakodu teenuse osutamine

Ööpäevaringne ülhooldusteenus ja erihoolekandeteenus.

Igapäevaelu toetamise,toetatud elamise, kogukonnas elamise, toetatud töötamise ja  kaitstud töö teenuse osutamine

Tsirgumäe küla, Valga Vald, 68012 Valga maakond

Tel: 769 8723517 8470

E-post:  info@sats.ee

Koduleht: https://www.sats.ee/

Paju Pansionaadid MTÜ

Juhatuse liige: Kalju Sinisalu

Ööpäevaringne ja ajutine üldhooldusteenus

Ööpäevaringne erihooldusteenus

Ööpäevaringne üldhooldusteenus dementsussündroomiga isikutele

Toetatud elamine

Töötamise toetamine

Igapäevaelu toetamine

 

Paju mõis, Paju , Valga vald, 68217 Valga maakond

Tel: 766 921, 5558 4277

E-post: pajupansionaadid@gmail.com

Koduleht: http://pajupansionaadid.ee/

 

Karula Hooldemaja

Juhataja: Sirje Tann

Ööpäevaringne üldhooldusteenus

Lüllemäe, Valga vald 68116 Valga maakond

Tel: 5309 0755

E-post: sirje.tann @valga.ee

Valga Haigla AS Hoolekandeosakond

 

Juhataja: Irja Sõnum

 

 

Ööpäevaringne üldhooldusteenus, ööpäevaringne erihooldusteenus

 

Peetri 2,Valga linn, Valga vald, 68206 Valga maakond

Tel: 766 5130

E-post: irja.sõnum@valgahaigla.ee

Hooldus-ja kvaliteedispetsialisti tel: 766 5129

Koduleht: https://www.valgahaigla.ee/haigla/osakonnad/hoolekanne/

 

 

 

Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus

 

 

 

 

Juhataja: Anu-Lii Jürman

Tööturul vähese konkurentsivõimega isikute abistamine töö otsimisel

Eluruumi teenust isikutele, kes ise ei ole suutelised endale sobiva elamispinna kasutamise võimalust tagama

Kodutute varjupaik

Piiri 19,Valga linn, Valga vald, 68203, Valga maakond

Tel: 5343 0711

Hoolekandetöötaja tel: 766 1443

E-post: anu-lii.jyrman@valga.ee

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS

 

Juhatuse liige: Ülo Tulik

Ööpäevaringse üldhooldusteenuse  ja erihooldusteenuse osutamine

Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond

Üldhooldusosakonna juhataja tel: 506 7254

E-post: katlin.sipelgas@hooldekodu.ee

Koduleht: http://www.hooldekodu.ee/uus/et/

 

Karaski pansionaat

 

 

Juhataja: Kaidi Tilsen

Ööpäevaringne üldhooldusteenus

Mihkli, Karaski küla, Kõlleste vald, 63504 Põlva maakond

Tel: 5645 4744

E-post: karaski.pansionaat@gmail.com

Koduleht: http://karaskipansionaat.ee/

 

Hea teada:

Veebirakendus Paigake

Hoolekandeasutuste kontaktid  riigiportaalis eesti.ee