Valga valla pakutavad toetusvõimalused

Valga Vallavolikogu kinnitas 26. oktoobri 2018. a istungil määruse "Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kordSiiani kehtisid ühinenud valdades ja Valga linnas mittetulundustegevuste toetuste määramiseks erinevad korrad, mis uue vastuvõetud määrusega kehtetuks tunnistati. 

Määrusega kehtestati  Valga valla eelarvest Valga vallas kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevatele mittetulundusühendustele kultuuritöö ja kogukonnategevuste korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse andmise, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord. Määruse eesmärk on tagada Valga vallas kultuuritöö ja kogukondade arendamise järjepidevus ning toetada kultuuritööga ja kogukondade arendamisega tegelevaid mittetulundusühendusi.

Toetus jaguneb projektitoetuseks ja tegevustoetuseks.

Määrus sätestab ka oma- ja/või kaasfinantseeringu toetuse taotlemise ja eraldamise.

Õigeaegselt laekunud taotluste menetlemise aeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse esitamise määratud tähtajast Taotluse menetlus algab taotlusvooru esitatud taotluse registreerimisest ning lõpeb vallavalitsuse otsusega taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. 

Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusi vaatab läbi ja projektitoetusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud küla- ja asumiliikumise komisjon koosseisus:

Kalmer Sarv – asevallavanem
Marika Muru - kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist
Kalev Raudsepp – Taheva piirkonna esindaja
Kaja Papagoi – Õru piirkonna esindaja
Katre Kikkas – Tõlliste piirkonna esindaja
Ene Kaas – Karula piirkonna esindaja
Monika Rogenbaum – Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja

Kogukonna arendamise projektitaotluste maksimaalse toetussumma kinnitamine tähtpäevaga 20.11.2018 esitatud taotlustele

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitaotluste hindamismetoodika

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Marika Muru

766 9964
5304 9805

marika.muru@valga.ee

Kabinet 309

Kultuurispetsialist Merce Mäe

766 9914

5345 3457

merce.mae@valga.ee Kabinet 215