Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenusega toetatakse, motiveeritakse, juhendatakse ja arendatakse võimalikult iseseisvaks toimetulekuks täisealist ja lapseeas teenusesaajat olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tugiisik ei osuta füüsilist kõrvalabi.

Teenuse osutamise, teenusega saavutatavad eesmärgid ja tegevused otsustab Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse spetsialist.

Abivajaduse korral tugiisikuteenuse saamiseks pöörduda Valga vallavalitsusse või Karula ja Taheva või  Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialisti poole:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Lastekaitse spetsialist

 

 

 

Kabinet 102

Lastekaitse spetsialist

Jaana Kala

 

578 07206

jaana.kala@valga.ee

Kabinet 102