Varjupaigateenus

Varjupaigateenusega võimaldatakse ajutine ööbimiskoht täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

Varjupaigateenust osutatakse Valga Vallavalitsuse hallatavas asutuses Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus. Ajutises ööbimiskohas on tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond. Teenuse vajaja võib teenuse saamiseks pöörduda otse teenuseosutaja juurde. Järgneva kolme tööpäeva jooksul peab teenuse kasutaja pöörduma vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametniku juurde abivajaduse hindamiseks. Hindamise põhjal langetab  sotsiaaltöö teenistuse ametnik otsuse teenuse osutamise jätkamise või lõpetamise suhtes, sotsiaalnõustamise, sotsiaalse või psühholoogilise rehabiliteerimise või muu vajaliku abi osutamise kohta.

Valga valla elanikule osutatakse tasuta varjupaigateenust  7 ööpäeva. Alates 8. ööpäevast on teenuse omaosalustasu 1 eurot ööpäeva eest.

 

Varjupaigateenusega  tegeleb Valga vallas:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste spetsialist

Kristi Tsarjov

766 9948

kristi.tsarjov@valga.ee

 

Valga, Kungla tn 12

Kabinet 215

 

 

Hea teadaohvriabi.

Valgamaa Naiste Tugikeskus

Vägivalda kogenud naiste ajutine majutus, psühholoogiline nõustamine, õigusabi

Telefon 5303 2544

E-post: Valgamaanaistetugikeskus@gmail.com