Valga vald tunnustab

Valga vallas sündinud laste vastuvõtt

Valga Vallavalitsus kingib kõigile valla territooriumile sündinud elanikele vapiga hõbelusika. Lusikas antakse üle selleks korraldatud vallavanema vastuvõtul. Vastuvõtud toimuvad kaks korda aastas Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ja sinna kutsutakse umbes 2-7 kuused lapsed. Hõbelusika annab reeglina üle Valga vallavanem. Pered, kes ei saa vastuvõtule tulla, saavad hõbelusika kätte vallavalitsuse kantsleist  (tel 766 9900) poole aasta jooksul alates vastuvõtu kuupäevast.Hõbelusikas kingitakse lapsele, kelle elukohaks on Eesti Rahvastikuregistris pärast lapse sündi märgitud Valga vald.

Lusikaüritused toimuvad kaks korda aastas. Lapsevanematele saadetakse kutsed rahvastikuregistris olevale aadressile kaks nädalat enne ürituse toimumist. Vaata Valga valla hõbelusika statuuti!

Valga valla aasta isa

Valga vald tunnustab igal aastal ühte tubli isa, kes nimetatakse Valga valla aasta isaks. Aunimetuse "Valga valla aasta isa" väljastamise eesmärk on väärtustada isadust ning isa rolli perekonnas. Aunimetus antakse iga aasta novembris pidulikul üritusel üle ühele pereisale, kelle peres kasvab laps või lapsed. Laps või lapsed võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.  Loe aunimetuse Valga valla aasta isa statuuti.

Valga valla aasta isad 2018-2023

 • 2023 Rait Kommer (laureaat)
 • 2022 Timo Margus (laureaat)
 • 2021 Ülo Kaart (laureaat)
 • 2020 Kaimo Vahtra (laureaat)
 • 2019 Kalev Helemets (laureaat)
 • 2018 Ruudi Leht (laureaat)

Valga valla aasta ema

Valga vald tunnustab igal aastal ühte tublit ema, kes nimetatakse Valga valla aasta emaks. Aunimetuse "Valga valla aasta ema" väljastamise eesmärk on väärtustada emadust ning ema rolli perekonnas. Aunimetus antakse iga aasta mais pidulikul üritusel üle ühele pereemale, kelle peres kasvab laps või lapsed. Laps või lapsed võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Tutvu Valga valla aasta ema statuudiga!

Valga valla aasta emad 2018-2023

 • 2023 Kati Tamm (laureaat)
 • 2022 Riina Varis (laureaat)
 • 2021 Jane Zuppur (laureaat)
 • 2020 Anne Paidra (laureaat)
 • 2019 Sirje Sinisalu (laureaat)
 • 2018 Annaliisa Matus (laureaat)

Valga aastaringi auhind

Auhinnaga Valga aastaring tunnustatakse aasta jooksul oma tegevusega silma paistnud, teistele eeskujuks olnud või oma tegevusega vallaelanike heaolu parandanud ning tähelepanu pälvinud isikutele või kollektiividele. Auhinnale saab esitada ka mittetulundusühinguid, asutusi ja ühendusi. Ettepanekuid auhinna saajate osas ootab vallavalitsus iga aasta 20. jaanuariks. Tutvu Valga aastaringi statuudiga. 

 

Valga valla aastaringi laureaadid 2018-2024

2024

 • Lisette Lee – aktiivne noor, auhinna „Lapse suur tegu" 2023 saaja (laureaat)
 • MTÜ Saunaministeerium – saunakultuuri hoidmine ja arendamine, saunatänava festivali korraldaja (laureaat)
 • Valga Haigla AS – erakorralise meditsiini osakonna valmimine (laureaat)
 • Kristiina Ersto – Tsirguliina Rahvamaja juhataja ja mittetulundusühingu Laatre heaks eestvedaja (laureaat)
 • Vallo Virnas – Tõlliste piirkonna hooldusspetsialist (laureaat) 

2023

 • Lembe Raud - apteeker (laureaat)
 • Suule Park - vabatahtlik, kes abistab Ukraina sõjapõgenikke (laureaat)
 • LC Valga Säde - heategevuslik klubi, kes aitab, kus abi on vaja (laureaat)
 • Kaspar Rõivassepp - ortopeed (laureaat)
 • Ülle Pillaroo ja Marje Liigus - Kaagjärve mõisa perenaised (laureaat)

2022

 • Angeelika Elvet - Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing (laureaat)
 • Õie Kiis - terapeut, teraapiatuba Hingehiis (laureaat)
 • Tanel Visnap - sportlane (laureaat)
 • MTÜ Stuudio JOY (laureaat)
 • Valga Haigla infektsiooniosakonna kollektiiv (laureaat)

2021

 • Kristi Põldvee - kohvikute päeva korraldaja (laureaat)
 • Maritta Pillaroo - Kaagjärve mõis eestvedaja (laureaat)
 • Merike Salumäe - AS Valga Haigla reumatoloog (laureaat)
 • Riina Urbanik - AS Valga Haigla neuroloog (laureaat)

2020

 • Jiri Tintera - Valga valla arhitekt (laureaat)
 • Rasmus Onkel - veab eest KOTUSe võrgustiku (laureaat)
 • Kalev Härk - koostanud Valga linna entsüklopeedilise kroonika internetilehekülje (laureaat)
 • Siiri Põldsaar - MTÜ Kungla eestvedaja (laureaat)
 • Valga haigla tervisekeskus (laureaat)

2019

 • Ülle Juht ning Valga kultuuri- ja huvialakeskus (laureaat)
 • Leho Laik, TREV-2 teemeister-projektijuht (laureaat)
 • Valga Muuseum (laureaat)
 • Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing (laureaat)
 • Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus (laureaat)

2018

 • Külli Kukk - Valga põhikooli matemaatikaõpetaja (laureaat)
 • Tiina Tättar - segakoori Rõõm koorivanem (laureaat)
 • Tõnu Laine - maadlustreener (laureaat)
 • Valli Ramm - Valga vallaarst, perearst ja Valgamaa Arstide Liidu juhataja (laureaat)
 • Rain Aunapu - Valgas peetava Eesti muusikavideote festivali peakorraldaja (laureaat)

Valga valla eakate juubilaride vastuvõtt

Valga Vallavalitsus  kingib kõigile valla territooriumil elavatele eakatele juubilaridele valla sümboolikaga meene. Meene antakse üle selleks korraldatud vallavanema vastuvõtul Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.

Vastuvõtud toimuvad neli korda aastas Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ja sinna kutsutakse eakad juubilarid, kes tähistavad oma 70, 75, 80, 85, 90, 95 … sünnipäeva.

Meene annab reeglina üle Valga vallavanem. Kutse vastuvõtule saavad need Valga valla kodanikud, kelle elukohaks on Eesti Rahvastikuregistris märgitud Valga vald.

 Valga linna aukodanikud

 • 2023 - Külliki Siilak
 • 2022 - Esta Mets
 • 2021 - Aina Pääro
 • 2020 - Raimond Luts
 • 2019 - Lenel Rand
 • 2018 - Erika Kaša
 • 2017 - Ragnar Kond
 • 2016 - Galina Babitš
 • 2015 - Sirje Päss
 • 2014 - Aasa Põder
 • 2013 - Meelis Kivi
 • 2012 - Ülo Mere
 • 2011 - Uno Heinla
 • 2010 - Laine Mänd
 • 2009 - Ivan Mannine
 • 2008 - Vikki Pennonen
 • 2007 - Linda Markus
 • 2006 - Peep Audova
 • 2005 - Aime Lõhmus

       

Ettevõtlussära auhinnad

2023

 • Aasta koostööpartner - Atria Eesti AS
 • Aasta ettevõtete ühendaja - Valgamaa äriklubi
 • Aasta kiirreageerija - Astormat OÜ
 • Aasta ettevõtlusmaastiku toetaja - Asso Uibo
 • Aasta mainekujundaja - Puu vägi OÜ
 • Aasta tegutseja - AS Otolux
 • Aasta tegutseja - TÜ Eha metalli- ja puidutooted
 • Aasta tegutseja - AS Moodul
 • Aasta tegutseja - OÜ Valga Loomakliinik
 • Aasta põllumajandusettevõte - Linnu talu OÜ