Oodatud on pakkumised omanikujärelevalveteenuse hankele

Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele „Jaanikese motoradade kastmissüsteemi väljaehitamine - omanikujärelevalveteenus". Pakkumiskutsele on lisatud tehniline kirjeldus. Pakkumised palume esitada hiljemalt 3.01.2022 kell 12.00 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Hanget puudutavate täiendavate küsimuste puhul pöörduda Urmas Möldre poole tel 5348 7880, e-post urmas.moldre@valga.ee