Valga valla eelarve ja majandusaasta aruanded

2024. aasta

Valga valla 2024.aasta eelarve lühiülevaade

Valga valla 2024.aasta eelarve

Valga valla 2024.aasta eelarve seletuskiri

2023. aasta

Valga valla eelarve täitmise interaktiivne visualiseering 2023

Valga valla 2023.aasta eelarve lühiülevaade

Valga valla 2023.aasta eelarve

Valga valla 2023.aasta eelarve seletuskiri

Valga valla 2023.aasta lisaeelarve 

2022. aasta

Valga valla eelarve täitmise interaktiivne visualiseering 2022.aasta

Valga valla 2022.aasta eelarve

Valga valla 2022.aasta eelarve seletuskiri

Valga valla 2022.aasta I lisaeelarve

Valga valla 2022.aasta II lisaeelarve

Valga valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

2021. aasta

Valga valla 2021. aasta eelarve määrus

Valga valla 2021. aasta eelarve

Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve määrus

Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve lisa ja seletuskiri

Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve määrus

Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve lisa ja seletuskiri

Valga valla 2021. aasta III lisaeelarve

Lisa Valga valla 2021. aasta III lisaeelarve juurde

Valga valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

2020. aasta

Valga valla eelarvestrateegia 2021- 2025 eelnõu 

Valga valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Valga valla 2020. aasta eelarve määrus

Valga valla 2020. aasta eelarve

Valga valla 2020. aasta eelarve seletuskiri I lugemine

Valga valla 2020. aasta eelarve eelnõu I lugemine

Valga valla 2020. aasta eelarve koostamise korraldus

Korralduse lisa

Valga valla 2020. aasta lisaeelarve

Valga valla 2020. aasta lisaeelarve lisa

2019. aasta

Valga valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Valga Vallavolikogu lisaeelarve kinnitamise määrus

Valga valla 2019. aasta lisaeelarve

Valga Vallavolikogu 1.02.2019 otsus

Valga valla 2019. aasta eelarve

Valga valla 2019. aasta eelarve I lugemine

Seletuskiri 2019. aasta eelarve I lugemise juurde