20/01/23

Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset Valga valla hankekorda. Läbiviidavad riigihanked on leiatavad Riigihangete registrist.

Valga valla 2023. a hankeplaan 

 

Käimasolevad hanked

Valga linnas E. Enno tn 18 kinnistul asuva kortermaja lammutamine ja maa-ala korrastamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.01.2023 kell 11.

Laatre avaliku mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd. Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.01.2023 kell 12.

 

 

Author: ELISABETH TÕNISSON