Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset hankekorda: Valga valla hankekord. Valga vallas läbiviidavad riigihanked leiab Riigihangete registrist. Käesoleva aasta kavandatavad hanked on leitavad Valga valla 2019. aasta hankeplaanist.

 

Teostatud hanked

Pedeli I ja II paisjärve puhastamise projekteerimisteenus

Pedeli I ja Pedeli II paisjärve puhastamise keskkonnamõju hindamise läbiviimine

Ramsi Vesiveski konserveerimine

Valga jaamahoone ootesaali põranda rekonstrueerimine

Valga valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Lüllemäe kooli köögi- ja õpperuumi remonditööde teostamine

Teede pindamine Valga vallas

Sõiduki kasutusrent

Valga linnas J. Kuperjanovi tn 99 kinnistul asuva koolimaja lammutamine ja kinnistu korrastamine - omanikujärelevalve teenus

Valga linnas Võru tn 5c kinnistul asuva endise olme-tootmishoone lammutamine ja maa-ala korrastamine - omanikujärelevalve teenus

Lüllemäe kooli abihoone ehitustööd koos projekteerimisega

Tuleohutusjärelevalve nõuete täitmine  

Aadressil Tartu tn 2, Valga Ramsi vesiveski varemete konserveerimine projekteerimis- ja ehitustööde teenus

Aadressil Pikk tn 16 a, Valga asuva sõjatehnika varikatuse projekteerimis- ja ehitustööde teenus

Valga linna Kungla tänava ja Tsirguliina korvpalliväljakute ehitamine

Valga jaamahoone ootesaali põranda rekonstrueerimine

Aia tänav 20 hoone küttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine

Hargla Kooli söökla ja söögisaali ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine ning välisuste paigaldamine

Õru kultuurikeskuse ja Tsirguliina rahvamaja ehitustööd

Veoauto kasutusrent

Valga linnas J. Kuperjanovi tn 99 kinnistul asuva koolimaja lammutamine ja kinnistu korrastamine

Hargla kõrtsihoone osaline rekonstrueerimine

Aia tänav 20 hoone küttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine

Valga Vallavalitsuse (Puiestee 8, Valga linn, Valga vald) viie kabineti remonttööd

Valga linna koerte jalutusväljaku projekteerimine ja ehitamine

Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli õppe- ja tegevusvahendite ost

Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli mööbli ost

Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli õppetehnika ost

Valga valla Tsirguliina Kooli võimla ruumiakustiline lahendus

E-õppe infokonsultandi teenuse ost

Valga linnas Võru tn 5c kinnistul asuva endise olme-tootmishoone lammutamine ja maa-ala korrastamine

Valga valla avalikele pakendipunktidele kõva kattega aluste rajamine

Valga kalmistutele jäätmemajade rajamine

Valga valla tänavate remont 2020 aastal

Hargla kooli kolme õpperuumi renoveerimine ja kohandamine

Valga valla tänavate pindamistööd

Valga linna bussiootepaviljonide renoveerimine

Valga linnas Kesk tn 19 hoone siseruumide koristamine ehitusprahist

Hargla Kooli kolme õpperuumi renoveerimine ja kohandamine

Valga Tartu tänava ringristmiku projekteerimine ning ehitamine

Lüllemäe Põhikooli invajuurdepääsu ja -tualettruumi ehitamine, WC-ümberehitus koos ventilatsiooni ning kanalisatsiooni rekonstrueerimisega

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Vabaduse 13 kooliümbruse töödeks 

Korterite ost Valga keskväljaku piirkonnas

Kõnniteede rekonstrueerimine

Valga Pedeli ja Priimetsa terviseradasid ühendava põhiprojekti koostamine

Projekti "Kodud tuleohutuks" raames pottsepatööde teostamine Valga vallas 

Valga valla teede pidamine 2020. aastal

Valga linna tänavate markeerimistööd

Väikesemõõduliste aukude likvideerimistööd Valga valla tänavatel

Elektripaigaldiste käidujuhtimine Valga Vallavalitsuse omandis olevatel objektidel perioodil 2020-2023

Valga valla teede pindamine 2020. aastal

Mootorikütuse ost

Koduloomade varjupaigateenuse osutamine Valga valla haldusterritooriumil

Valga Priimetsa Kooli toitlustamisteenuse osutamine aastatel 2020-2025

Veoauto kasutusrent

Valga valla Jaanikese motokompleksi arendamine" 1. etapi valgustuse, kastmissüsteemi ja mootorsõidukite pesuplatsile õlipüüduri rajamise põhiprojekti koostamine

Kungla 12 sisustuse ost

Ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine Valga linnas aastal 2020

Niitmisteenuse ostmine Valga vallas 2020-2023

J. Kuperjanovi 12 korterelamu sisustuse ja olmeseadmete soetamine

Valga lasteaed Buratino piirdeaia ehitamine

Valga Vabaduse 13 kooli sisustus

Valga linnas E.Enno 28 ehitamine ja Uus 14 kortermaja rekonstrueerimine

Valga valla miljööväärtuslike alade määratlemine ning alade väärtustamiseks kaitse- ja kasutustingimuste väljatöötamine

Suurjäätmete kogumine Valga valla maapiirkondades

Valga valda tutvustavate videoklippide väljatöötamine ja tootmine

ValgaValka ühise linnasüdame ehitus, omanikujärelvalveteenus

Sisustuse soetamine Vabaduse 13 valmivasse koolihoonesse

Kungla 12 päevakeskuse sisustuse ostmine

Jaanikese motokompleksi topo-geodeetilise uuringu koostamine

Tänavapuude pügamine Valga linnas