Erivajadustega inimeste toetused

Erivajadustega inimeste toetused

Puuetega inimeste toetuste osas toimus suurem reform 2005. aastal, mil riik andis puudega inimese hooldajatoetuse kohustuse üle kohalikele omavalitsustele. Hooldajatoetuse maksmise tingimused on omavalitsuseti erinevad. Valga vallas on puudega inimeste hooldajatoetuste maksmise reeglistik paindlik, võimaldades hooldajatoetust maksta ka töötavale hooldajale. Vaata täpsem regulatsioon Valga Vallavolikogu 25.10.2019 määrusest nr 89 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/401112019012

Hooldajatoetust on õigus taotleda igal isikul, kes tagab kõrvalabi vajavale isikule tema erivajadustele vastava hoolduse ja kes on määratud selle isiku hooldajaks Valga Vallavalitsuse vastava korraldusega. Pideva hoolduse vajaduse tuvastab sotsiaalabiamet kohapeal või puudega isiku kodus tehtava hindamisankeedi põhjal otsustakse abivajaduse ulatus ja hooldaja määramise vajadus. Hooldajaks määramise menetluse algatamiseks tuleb hooldajaks asuda soovival isikul pöörduda sotsiaaltöö teenistusse puuetega inimeste spetsialisti Kristi Tsarjovi poole e- posti aadressil kristi.tsarjov@valga.ee või pöörduda vastuvõtule aadressil Valga, Kungla 12, kabinet 215, telefoni number 5648 8408. Vastuvõtule pöördumiseks tuleb eelnevalt kokku leppida vastuvõtuaeg.

Erivajadustega lapse hooldajatoetuse määramiseks tuleb lapsevanemal või eestkostjal pöörduda lastekaitse juhtivspetsialisti Jaana Kala poole e- posti aadressil jaana.kala@valga.ee või aadressil Valga, Kungla 12, kabinet 217, telefoni number 578 07206.

Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramise eesmärgiks on hoolduse korraldamine hooldust vajavale inimesele paindlikumal moel.