Eelarve ja aruanded

Valga valla 2019. aasta eelarved

Valga valla 2019. aasta eelarve

       Valga Vallavolikogu 1.02.2019 otsus

        Valga valla 2019. aasta eelarve

Valga valla 2019. aasta eelarve I lugemine

Valga valla 2019. aasta eelarve I lugemine

Seletuskiri 2019. aasta eelarve I lugemise juurde

Valga valla 2018. aasta eelarved:

      Valga valla 2018. aasta eelarve omalaekumiste  kinnitamine

       Valga valla 2018. aasta omalaekumiste eelarve

Valga valla 2018. aasta lisaeelarve

Valga valla 2018. aasta eelarve II lugemine

Valga valla 2018. aasta eelarve I lugemine

Majandusaasta aruanded

2018. aasta majandusaasta aruanded

2017. aasta majandusaasta aruanded

Valga linna 2017. aasta majandusaasta aruanne:

Õru valla 2017. aasta majandusaasta aruanne:

Tõlliste valla 2017. majandusaasta aruanne:

Taheva valla 2017. majandusaasta aruanne:

Karula valla 2017. majandusaasta aruanne:

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Rahandusteenistuse
juhataja