Valga valla koolid

Valga vallas tegutseb kuus põhikooli, üks gümnaasium, kutseõppekeskus ning üks lasteaed-algkool.

Valga Põhikool

Valga Põhikool

Foto: Ragnar Vutt

Aadress: Kungla tn 16, Valga 68206 Valga vald
Tel: 766 3830
E-post: kool@valgapk.edu.ee
Koduleht: www.valgapk.edu.ee

Ligipääsetavus: JAH

Direktor Hannely Luik-Stogov
Tel: 767 9481; 5883 7042 (842)
E-post: Hannely.LuikStogov@valgapk.edu.ee

 

Valga Priimetsa Kool

Foto: Rain Aunapu
 
Aadress: Vabaduse 13, Valga 68204 Valga vald
Tel: 764 2212
Ligipääsetavus: JAH (tagauksest)
 
Direktor Yulia Kopõtnik (Töösuhe ajutiselt peatatud)
Direktori kohusetäitja Marina Krotova
Tel: 5308 6455
marina.krotova@vpmk.edu.ee
Tel: 766 3851

 

Õru Lasteaed-Algkool

pilt

Aadress: Õru alevik, Valga vald, 67109
Tel: 769 6778
E-post: siiri@oerukool.edu.ee
Koduleht: https://orukool.weebly.com/

Ligipääsetavus: EI

Lasteaia direktor Siiri Anier

 

Tsirguliina Kool

Aadress: Nooruse 1, Tsirguliina alevik, Valga vald, 68316
Tel: 766 6380
E-post: tsirgu@tsirgu.edu.ee
Koduleht: http://www.tsirgu.edu.ee/et/

Ligipääsetavus: EI

Direktor Liina Aan
Tel: 766 6381
 

Hargla Kool

Foto: Urve Naha

Aadress: Hargla küla, Valga vald, Valgamaa 68014

Telefon: 769 8721

E-post: kool@hargla.edu.ee

Põhimäärus

Arengukava

Ligipääsetavus: EI

Direktor Helen Puusalu
Tel: 5346 1955
 

Lüllemäe Põhikool

Aadress: Lüllemäe küla, Valga vald, Valgamaa 68116

Tel: 767 9045

E-post: kool@karula.edu.ee

Põhimäärus

Arengukava

Ligipääsetavus: EI

Direktor Jana Tiits 
Tel: 5308 3117
E-post: jana.tiits@karula.edu.ee

 

Valga vallas asuvad riigikoolid
Valga Gümnaasium
Valga Jaanikese Kool

Valga vallas asuv kutsekool
Valgamaa Kutseõppekeskus