Küsitlused ja uuringud

Rahuloluküsitlus

Valga valla mürakaart ja müra vähendamiste tegevuskava  2021. Uuring koostati Valga Vallavalitsuse ning  konsultatsiooniettevõtete Kajaja Acoustics OÜ ning Hendrikson & Ko OÜ poolt. Toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Valgamaa ringmajanduse auditi lõpparuanne Teostas Civitta Eesti AS. September 2021.

Kagu-Eesti tööstusalade uuring. Lõppraport Detsember 2020.  Teostas Cumulus Consulting OÜ, töö tellis Rahandusministeerium. Partnerid: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse Arendamise SA ning Põlvamaa, Valga ja Võrumaa arenduskeskused.

(PRESSITEADE 28.01.2021: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/uuring-kagu-eesti-toostusalad-ootavad-arendamist)

Valga valla miljööväärtuslike alade uuring

Valga-Valka ettevõtluskeskkonna ja piiriülese tööjõuliikumise uuring  Teostas: Civitta Eesti AS. Juuni 2019. 

Rahandusministeeriumi uuringud ja analüüsid leiad SIIT