Küsitlused ja uuringud

Valga valla rahuloluküsitlus 2023 kokkuvõte

Valga Vallavalitsus viis aprillis 2023 läbi rahuloluküsitluse. Eesmärgiks oli hinnata elanike rahulolu  erinevate valdkondade lõikes ning saada tagasisidet, mis hästi ja millistes valdkondades soovitakse arendamist ja parendamist.

Küsitlust sai täita elektrooniliselt. Vastajaid oli kokku 427 (võrdluseks: eelmisel aastal 123). Aktiivseimad olid naised (68,3 %).  Vastajaid oli kõigist vanuserühmadest, enim vanuses 36-50 (30,7 %), järgnesid 51-64 (24,4 %) ja 26-35 (22 %). Enim vastajatest oli märkinud elukohaks Valga linna (332), järgnesid Tõlliste (39), Karula (33), Taheva (20) ja Õru (3).

 

Rahuloluküsitlus 2023

Rahuloluküsitlus 2022

Valga valla mürakaart ja müra vähendamiste tegevuskava  2021. Uuring koostati Valga Vallavalitsuse ning  konsultatsiooniettevõtete Kajaja Acoustics OÜ ning Hendrikson & Ko OÜ poolt. Toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Valgamaa ringmajanduse auditi lõpparuanne Teostas Civitta Eesti AS. September 2021.

Kagu-Eesti tööstusalade uuring. Lõppraport Detsember 2020.  Teostas Cumulus Consulting OÜ, töö tellis Rahandusministeerium. Partnerid: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse Arendamise SA ning Põlvamaa, Valga ja Võrumaa arenduskeskused.

(PRESSITEADE 28.01.2021: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/uuring-kagu-eesti-toostusalad-ootavad-arendamist)

Valga valla miljööväärtuslike alade uuring

Valga-Valka ettevõtluskeskkonna ja piiriülese tööjõuliikumise uuring  Teostas: Civitta Eesti AS. Juuni 2019. 

Elanikkonna valmisolek piiriülese omavalitsuse moodustamiseks Teostas: Saar Poll OÜ

Rahandusministeeriumi uuringud ja analüüsid leiad SIIT