Noorte omaalgatuslike projektide toetus

Noorte omaalgatuslike projektide toetuse eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Valga vallas.

Toetust saavad taotleda 12-26-aastane füüsilised isikud, kelle rahvastikujärgne elukoht on Valga vald. Samuti 12-26 aastastest noortest koosnevad grupid, seltsingud või mittetulundusühingud, mis tegutsevad Valga vallas.

Toetuse saamiseks tuleb Valga Vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus. Toetust saab taotleda neljal korral aastas ning taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. september ja 20. november.

Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord
Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlus

Esita e-taotlus
Noorte omaalgatuslike projektide aruande vorm