26.07.21

Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset Valga valla hankekorda. Läbiviidavad riigihanked on leiatavad Riigihangete registrist.

Valga valla 2021. a hankeplaan

Käimasolevad hanked

Valga linna treening- ja mänguväljakute seadmete remont ning turvaaluste pinnase väljavahetaminePakkumiste esitamise tähtaeg 4.08.2021 kell 10.00

Auruveduri rekonstrueerimine.  Pakkumiste esitamise tähtaeg 27.07.2021 kell 12.00

Valga linna lasteaedade toitlustusteenuse osutamine. Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.07.2021 kell 9.00.

Lüllemäe Kooli abihoone lammutamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.07.2021 kell 12.00

Valgas aadressil Kesk 19 asuva muinsuskaitsealal paikneva ajaloolise hoone restaureerimisprojekti koostamine. Pakkumiste esitamise tähtaeg 31.08.2021 kell 12.00

Kontsertklaveri ost. Pakkumuste esitamise tähtaeg 2.08.2021 kell 12.00

Teostatud hanked

Lasteaed Walko köögi remonditööd

Lasteaed Buratino fonolukud

Lasteaed Buratino õueala tööd

Lüllemäe Põhikooli lasteaia moodulruumide kasutusrent

Teede asfalteerimine Valga linnas

Elektrienergia ost Valga vallas

Valga Keskraamatukogu raamatute laenutuskapi soetamine

Laatre alevikus Uus tn 4 endise kortermaja lammutamine 

Rannavolle ja -käsipalliväljaku varustuse hankimine

Rannavolle ja -käsipalliväljaku piirdeaia ehitamine

Tolmutõrje Valga valla kruusakattega teedel

Tänavaaukude remont pritskillustikuga

Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine Valga linnas 2021

Valga linnas Tartu tänava ja Pikk tänava ringristmiku ehituse omanikujärelevalve teenus

Tasakaaluraja ehitus Tsirguliina Kooli staadionile (Nooruse tn 1a)

Valga spordihalli heitepuuri ostmine ja paigaldamine

Elektripaigaldise korrastamine ja auditi läbiviimine (Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald)

Valga rannahoone (Perve tn 30, Valga linn, Valga vald) välisfassaadi renoveerimine

Valga vallas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine

Suurjäätmete kogumine Valga vallas

Valga valla Tsirguliina Kooli võimla ruumiakustiline lahendus

Hoone üürimine puistematerjali ja hooldustehnika hoidmiseks

Projekti URBACT "Space4people" kaasamisekspert

Tänavapuude pügamine Valga linnas

Valga linna teeäärte ja rohumaade niitmine

Tänavapuude pügamine Valga linnas

Puiestee tn 8 kabinettide ja koridori remonditööd