1/5/21

Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset hankekorda: Valga valla hankekord. Valga vallas läbiviidavad riigihanked leiab Riigihangete registrist.

Käimasolevad hanked

Puiestee tn 8 kabinettide ja koridori remonditööd. Pakkumiste esitamise tähtaeg: 18.01.2021, kell 11.00.

Teostatud hanked

 

Author: LEA MARGUS