22.09.21

Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset Valga valla hankekorda. Läbiviidavad riigihanked on leiatavad Riigihangete registrist.

Valga valla 2021. a hankeplaan

Käimasolevad hanked

Valga Uus tn 14 asuva kortermaja rekonstrueerimine - omanikujärelevalveteenusPakkumiste esitamise tähtaeg 24.09.2021 kell 12.00.

Valgas aadressil kesk 19 asuva muinsuskaitsealal paikneva ajaloolise hoone restaureerimisprojekti koostaminePakkumiste esitamise tähtaeg 28.09.2021 kell 12.00.

Valga Jaanikese motokompleksi 1. etapi ehitustöödPakkumiste esitamise tähtaeg 01.10.2021 kell 12.00.

Valgas, E. Enno 15 staadionihoone ehitaminePakkumiste esitamise tähtaeg 07.10.2021 kell 12.00.

Valga linna tänavate aastaringsed hooldus- ning korrashoiutööd 2021−2026Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.09.2021 kell 12.00.

 

Teostatud hanked

Tsirguliina Kooli piirdeaia ehitamine

Tekstiilijäätmete konteinerite soetamine Valga linnas

Lüllemäe kooli abihoonete lammutamine

Valgas aadressil Kesk 19 asuva muinsuskaitsealal paikneva ajaloolise hoone restaureerimisprojekti koostamine

Valga spordihalli valgustuse vahetus

Lüllemäe lasteaiaruumide ümberehitamine

Õru Lasteaia ja Õru noortekeskuse keskkütte ehitus

Kaarhalli soojustamine ja rekonstrueerimine

Valga Tambre tee ehitusprojekti koostamine

Sooru mänguväljaku ümberehitamine

Valga Keskraamatukogu tuleohutustööd

Valga Muusikakooli Kesk tn 22 tuleohutusalased ehitustööd

Tsirguliina Kooli lasteaia mänguväljaku piirdeaia ehitamine

Valga linna treening- ja mänguväljakute seadmete remont ning turvaaluste pinnase väljavahetamine

Kontsertklaveri ost

Valga linna treening- ja mänguväljakute seadmete remont ning turvaaluste pinnase väljavahetamine

Auruveduri rekonstrueerimine

Valga linna lasteaedade toitlustusteenuse osutamine

Lüllemäe Kooli abihoone lammutamine

Lasteaed Walko köögi remonditööd

Lasteaed Buratino fonolukud

Lasteaed Buratino õueala tööd

Lüllemäe Põhikooli lasteaia moodulruumide kasutusrent

Teede asfalteerimine Valga linnas

Elektrienergia ost Valga vallas

Valga Keskraamatukogu raamatute laenutuskapi soetamine

Laatre alevikus Uus tn 4 endise kortermaja lammutamine 

Rannavolle ja -käsipalliväljaku varustuse hankimine

Rannavolle ja -käsipalliväljaku piirdeaia ehitamine

Tolmutõrje Valga valla kruusakattega teedel

Tänavaaukude remont pritskillustikuga

Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine Valga linnas 2021

Valga linnas Tartu tänava ja Pikk tänava ringristmiku ehituse omanikujärelevalve teenus

Tasakaaluraja ehitus Tsirguliina Kooli staadionile (Nooruse tn 1a)

Valga spordihalli heitepuuri ostmine ja paigaldamine

Elektripaigaldise korrastamine ja auditi läbiviimine (Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald)

Valga rannahoone (Perve tn 30, Valga linn, Valga vald) välisfassaadi renoveerimine

Valga vallas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine

Suurjäätmete kogumine Valga vallas

Valga valla Tsirguliina Kooli võimla ruumiakustiline lahendus

Hoone üürimine puistematerjali ja hooldustehnika hoidmiseks

Projekti URBACT "Space4people" kaasamisekspert

Tänavapuude pügamine Valga linnas

Valga linna teeäärte ja rohumaade niitmine

Tänavapuude pügamine Valga linnas

Puiestee tn 8 kabinettide ja koridori remonditööd