15/11/22

Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset Valga valla hankekorda. Läbiviidavad riigihanked on leiatavad Riigihangete registrist.

Valga valla 2021. a hankeplaan

Teostatud hanked

Jaanikese motoradade kastmissüsteemi väljaehitamine - omanikujärelevalveteenus

Lüllemäe Põhikooli II korruse ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine

Valga linnas Pedeli paisjärvele purskkaevu paigaldamine

Valga linnas Vahtra tn 11 kinnistul asuva lagunenud korterelamu ja kuuri lammutamine ning maa-ala heakorrastamine

Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi, võistlejate parkla ja parkla valgustuse ja elektriväljavõtte punktide projekteerimine

Pedeli I paisjärve (Veskijärve) ümbruse maastikukujundusprojekti tellimine

Tsirguliina aleviku sadeveekraavide rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Geodeetilise alusplaani koostamine Pedeli virgestusalale

Valga linna spordi- ja mänguväljakute seadmete remont ning turvaaluste pinnase väljavahetamistööd

Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi, võistlejate parkla ja parkla valgustuse ja elektriväljavõtte punktide projekteerimine

Riia tn 8-1 korteri remonditööd

Valga linna tänavate aastaringsed hooldus- ning korrashoiutööd 2021−2026

Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi, võistlejate parkla ja parkla valgustuse ja elektriväljavõtte punktide projekteerimine

Valga valla Raavitsa küla tuletõrje veevõtukoha projekteerimine ja ehitamine

Korteriomandite hindamine hüvitamise eesmärgil kinnisasja avalike huvides omandamisel

Valgas, E. Enno 15 staadionihoone ehitamine

Valga Jaanikese motokompleksi 1. etapi ehitustööd

Valga Uus tn 14 asuva kortermaja rekonstrueerimine - omanikujärelevalveteenus

Valgas aadressil kesk 19 asuva muinsuskaitsealal paikneva ajaloolise hoone restaureerimisprojekti koostamine

Tsirguliina Kooli piirdeaia ehitamine

Tekstiilijäätmete konteinerite soetamine Valga linnas

Lüllemäe kooli abihoonete lammutamine

Valgas aadressil Kesk 19 asuva muinsuskaitsealal paikneva ajaloolise hoone restaureerimisprojekti koostamine

Valga spordihalli valgustuse vahetus

Lüllemäe lasteaiaruumide ümberehitamine

Õru Lasteaia ja Õru noortekeskuse keskkütte ehitus

Kaarhalli soojustamine ja rekonstrueerimine

Valga Tambre tee ehitusprojekti koostamine

Sooru mänguväljaku ümberehitamine

Valga Keskraamatukogu tuleohutustööd

Valga Muusikakooli Kesk tn 22 tuleohutusalased ehitustööd

Tsirguliina Kooli lasteaia mänguväljaku piirdeaia ehitamine

Valga linna treening- ja mänguväljakute seadmete remont ning turvaaluste pinnase väljavahetamine

Kontsertklaveri ost

Valga linna treening- ja mänguväljakute seadmete remont ning turvaaluste pinnase väljavahetamine

Auruveduri rekonstrueerimine

Valga linna lasteaedade toitlustusteenuse osutamine

Lüllemäe Kooli abihoone lammutamine

Lasteaed Walko köögi remonditööd

Lasteaed Buratino fonolukud

Lasteaed Buratino õueala tööd

Lüllemäe Põhikooli lasteaia moodulruumide kasutusrent

Teede asfalteerimine Valga linnas

Elektrienergia ost Valga vallas

Valga Keskraamatukogu raamatute laenutuskapi soetamine

Laatre alevikus Uus tn 4 endise kortermaja lammutamine 

Rannavolle ja -käsipalliväljaku varustuse hankimine

Rannavolle ja -käsipalliväljaku piirdeaia ehitamine

Tolmutõrje Valga valla kruusakattega teedel

Tänavaaukude remont pritskillustikuga

Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine Valga linnas 2021

Valga linnas Tartu tänava ja Pikk tänava ringristmiku ehituse omanikujärelevalve teenus

Tasakaaluraja ehitus Tsirguliina Kooli staadionile (Nooruse tn 1a)

Valga spordihalli heitepuuri ostmine ja paigaldamine

Elektripaigaldise korrastamine ja auditi läbiviimine (Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald)

Valga rannahoone (Perve tn 30, Valga linn, Valga vald) välisfassaadi renoveerimine

Valga vallas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine

Suurjäätmete kogumine Valga vallas

Valga valla Tsirguliina Kooli võimla ruumiakustiline lahendus

Hoone üürimine puistematerjali ja hooldustehnika hoidmiseks

Projekti URBACT "Space4people" kaasamisekspert

Tänavapuude pügamine Valga linnas

Valga linna teeäärte ja rohumaade niitmine

Tänavapuude pügamine Valga linnas

Puiestee tn 8 kabinettide ja koridori remonditööd