Valga Vallavalitsuse kontaktid

 

Registrikood: 77000507
Aadress: Puiestee 8, Valga, 68203
Telefon: +372 766 9900
E-post: valga@valga.ee

SEB Pank EE491010202000577004
Swedbank EE092200221019163791
Nordea EE391700017003041389
Danske Pank EE153300332174680008

 

Arvete saatmine Valga Vallavalitsusele
Alates 1. juulist 2019 saab vallavalitsusele saata ainult e-arveid.

Vallavalitsus
CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Vallavanem Ester Karuse
Rakendus-
kõrgharidus
Ärijuhtimine
53055526 Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Asevallavanem
Haridus ja kultuur
Kogukonnad
Noorsootöö
Asevallavanem
Sotsiaalvaldkond
Sport
Arendus
Mati Kikkas
Rakendus-
kõrgharidus
Maksundus ja toll
53471177 Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Asevallavanem
Ehitus ja
planeerimine
Munitsipaalvara
Toomas Peterson
Magister
Majandus-
küberneetika
53476892 Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Vallavalitsuse liige Madis Gross
Keskharidus
5174611
CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Jurist Anastasija Kikkas
Magister Õigusteadus
57503700
Kantselei (põhimäärus)
CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Vallasekretär Diana Asi
Magister
Õigusteadus
57570819 Kabinet 213
Juhtivsekretär Liina Pettai
Kutseharidus Sekretäritöö ja raamatupidamine
7669910
53009085
Kabinet 201
Personalispetsialist Heldi Kaares
Kutseharidus Sekretäritöö
53489118 Kabinet 100
Rahvastikutoimingute spetsialist Piret Villemson
Rakenduskõrgharidus Info- ja dokumendihaldus
7669938 Vastuvõtt:
T 9-12 13-16
K 9-12 13-18
Kabinet 110
Kantseleispetsialist Amelia Pai
Kutseharidus Sekretäritöö
58871042 Kabinet 100
Perekonnaseisutoimingute
spetsialist
Anne Puller
Kutseharidus
7669905
5254493
Vastuvõtt:
T, N 9-12 13-16
K 9-12 13-18
R 9-12
Kabinet 104
Sekretär Eve Eisen
Magister Maakorraldus
7666363
51922299
Vastuvõtt:
Karula
teeninduskeskus:
E 9-12 13-15
Tõlliste
teeninduskeskus:
T 9-12
K 14-18
Valga
Vallavalitsuses
N, R
(vastuvõtt vallavalitsuse tööaegadel)
Sekretär Maarika Kets
Keskeriharidus Sideoperaator
7679299
58705680
Vastuvõtt:
Õru
teeninduskeskus:
T 13-16
R 9-14
Taheva
teeninduskeskus:
N 9-12 13-15 Valga
Vallavalitsuses
E, K
(vastuvõtt vallavalitsuse tööaegadel)
Kommunikatsiooniteenistus (põhimäärus)
CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Kommunikatsioonijuht Kuido Merits
Magister
Ajalugu
53407629 Kabinet 101
Meediaspetsialist Lea Margus
Rakenduskõrgharidus
Infokorraldus
53074109 Kabinet 101
IT juhtivspetsialist Teemar Hiir
Kutseharidus
IT-süsteemid,
süsteemiadministraator
58789621
7669917
Kabinet 303
IT spetsialist Villar Sikk
Keskharidus
53021447 Kabinet 303
Arvutispetsialist Mikk Gaškov
Doktor
Geoloogia
51903531 Tööpiirkond:
Karula, Taheva
Valga linn
Arvutispetsialist Valdo Kõrge
Keskharidus
7666383 Tööpiirkond:
Õru ja Tõlliste
Rahandusteenistus (põhimäärus)
CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Juhataja Annely Adrat
Rakenduskõrgharidus Majandusarvestus
51980395
7669929
Kabinet 310
Raamatupidaja Kaie Karist
Kõrgharidus (diplomiõpe)
Ärijuhtimine
7669923 Kabinet 305
Vanemraamatupidaja Egle Praosk
Rakenduskõrgharidus Majandusarvestus
7669919 Kabinet 304
Raamatupidaja Meriliis Möldre
Rakenduskõrgharidus
Majandusarvestus
7669926
Raamatupidaja Tiina Tättar
Magister Majandusteadus
7669925 Kabinet 305
Raamatupidaja Kaja Tättar
Keskeriharidus
Raamatupidamine
7669922 Kabinet 304
Raamatupidaja Kaire Kuvvas
Keskeriharidus
7669927 Kabinet 306
Välisprojektide ja arenguteenistus (põhimäärus)
CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Projektijuht Laura Gredzens
Magister
Rahvusvahelised suhted
+372 5331 5233 Kabinet 309
Ettevõtlus- ja
arenguspetsialist
Mare Raid
Magister
Pedagoogika
ja filoloogia
+372 5349 8683 Kabinet 308
Välisprojektide
juhtivspetsialist
Lea Vutt
Rakenduskõrgharidus
Turism ja hotelliettevõtlus
Magister
Loodusturism
+372 5887 4836 Kabinet 302
Ehitus- ja planeerimisteenistus (põhimäärus)
CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Juhataja Urmas Möldre
Magister
Raamatupidamine
ja analüüs
7669960
53487880
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 204
Planeeringute
juhtivspetsialist
Lenna Hingla
Magister
Linnauuringud
58601234 Kabinet 211
Valladisainer Raivo Behrsin
Bakalaureus Tootedisain
7669963 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 206
Ehitusspetsialist Kairid Leks
Bakalaureus
Keskkonnatehnoloogia
53755537 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 202
Ehitusjärelevalve
spetsialist
Iivika Voode
Rakenduskõrgharidus
Majandusarvestus ja
finantsjuhtimine
7669962
5156491
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 207
Keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann
Magister
Inimgeograafia ja
regionaalplaneerimine
58601328 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 209
Vallaarhitekt Jiri Tintera
Doktor
Tsiviilehitus spetsialiseerumisega
arhitektuurile
7669915
56831218
Vastuvõtt:
kokkuleppel
Kabinet 202
Maakorralduse
spetsialist
Mario Pinka
Bakalaureus
Geomaatika
7669950
53093826
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 202
Vallavara- ja hooldusteenistus (põhimäärus)
CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Juhataja Kalev Niit
Magister
Rahandus ja pangandus
53537676
Vara valitsemise
juhtivspetsialist
Pille Meriroos
Magister
Õigusteadus
7669955
5237792
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 311
Liiklus- ja
teedespetsialist
Urmas Kuldmaa
Keskharidus
5220497 Kabinet 101
Elamuhalduse spetsialist Merike Müller
Keskharidus
7669951
51945337
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 203
Majandushalduse
spetsialist
Janek Rennu
Kutseharidus
Müürsepp-monteerija
7669956 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 311
Metsandusspetsialist Ainar Pikk
Bakalaureus
Loodusvarade
kasutamine
ja kaitse
53893937 Kabinet 101
Haljastusspetsialist Anne Vaigre
Keskeriharidus
Haljastus ja
maastikukujundus
56479265 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Valga jaamahoone
(Jaama pst 12)
Hooldusspetsialist Marju Kants
Magister
Lihasaaduste
tehnoloogia
7669937 Jaamahoone
Jaama pst 12
Välitööde juht Andres Radsin
Bakalaureus Linna- ja
tööstusmaastike korraldus
57503313 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Metsa tn 30a
(sissepääs Karja tänavalt)
Välitööde juht Andres Saarep
Magister
Metsamajandus
7679297 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Välitööde juht Margus Viks
Keskeriharidus
Tööstusseadmete remondiluksepp
53883601 Vastuvõtt:
Hargla
N 9-14
Karula
K 14-18
Tõlliste
hooldusspetsialist
Siim Kattai
Kutseharidus
Üldehitus
53068933 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Autojuht Igor Pjatkovski 5162792 Valga jaamahoone
(Jaama pst 12)
Sotsiaaltöö teenistus (põhimäärus)
CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Juhataja Jüri Kõre
knd geograafia
Majandusgeograafia
53402123 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 105
Puuetega inimeste
juhtivspetsialist
Ingrid Püvi
rakenduskõrgharidusõpe
infokorraldus
53496644 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 107
Puuetega inimeste
spetsialist
Kristi Tsarjov
Kutseharidus
Sotsiaalhooldus
56488408 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 106
Eestkostespetsialist Anne Kalme
Keskeriharidus
Tehnik-tehnoloog
51919265 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
kabinet 105
Sotsiaaltöö
juhtivspetsialist
Sirje Puusepp
Rakenduskõrgharidus Sotsiaaltöö
7669941 58835451 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 109
Valga
sotsiaaltööspetsialist
Reet Mõts
Keskharidus
7669945 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 108
Valga
sotsiaaltööspetsialist
Riina Vares
Keskeriharidus
Agronoom
7669942 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 109
Karula
sotsiaaltööspetsialist
Õnneke Hermaste
Keskeriharidus
Aiandusagronoom
7679055 53090670 Vastuvõtt:
Karula teeninduskeskus
R 9-11
Valga, Puiestee 8 kab 108
K 16-18
Taheva
sotsiaaltööspetsialist
Evi Veerme
Magister
Sotsiaaltöö ja
sotsiaalpoliitika
7669274 5235022 Vastuvõtt:
Taheva teeninduskeskus
K 16-18
R 10-12
Tõlliste
sotsiaaltööspetsialist
Anu Tamm
Magister
Agronoomia
7666360 5290835 Vastuvõtt:
Tsirguliina
teeninduskeskuses
E 9-12
K 9-12 13-16
Õru
teeninduskeskuses
T 9-15
Valga
vallavalitsuses
R 10-12
Lastekaitse spetsialist Kätlyn Podiradt
Kutseharidus Tegevusjuhendaja
58044033 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 102
Lastekaitse spetsialist Jaana Kala
Bakalaureus
Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
57807206 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 102
Taheva ja Karula
lastekaitse spetsialist
Vastuvõtt:
Taheva
teeninduskeskus
K 12:30-17:30
Karula
teeninduskeskus
N 9-12
Tõlliste ja Õru
lastekaitse spetsialist
Maire Baumverk
Magister
Agronoomia
58190560 Vastuvõtt:
Tõlliste
teeninduskeskus
T 9-11
K 14-16
Õru
teeninduskeskus:
Kokkuleppel
Kultuuri- ja haridusteenistus (põhimäärus)
CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Haridusspetsialist Ivi Tigane
Magister
Kasvatusteadused
7669911
5071761
Kabinet 212
Kultuurispetsialist Merce Mäe
Rakenduskõrgharidus
Kultuurikorraldus
7669914
53453457
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 215
Spordi ja noorsootöö
spetsialist
Tõnu Vahtra
Bakalaureus
Loodusturism
53011787 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 210
Kogukonna- ja
koostööprojektide
spetsialist
Marika Muru
Magister
Toidukaupade tundmine
ja kaubanduse
organiseerimine
7669964
53049805
Kabinet 309
Sotsiaalpedagoog Maila Sarap
Bakalaureus
Sotsiaaltöö korraldus
53025871
Sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha
Magister
Ukraina keele ja
kirjanduse õpetaja
53470613 Vastuvõtt:
T 9-12
K 9-12 13-18
Kabinet 103
Sotsiaalpedagoog Katrin Indov
Bakalaureus
Sotsiaalpedagoogika
53497870 Kabinet 103
Logopeed Jelena Reinup
Bakalaureus
Psühholoogia
55646712 Kabinet 103
Logopeed Anne Arrak
Magister
Abikooli õpetaja
ja logopeed
5523276 Vastuvõtt kokkuleppel