2019. aastal teostatud hanked

Kasutatud suusarajatraktori ost

Hargla kõrtsihoone restaureerimine

Tuletõrje veevõtukohtade väljaehitamine Tsirguliinas

Kasutatud sülearvutite soetamine 

Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2019 konverents ja gala toitlustus

Valga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Valga valla teede talvine hooldus 2019-2022

Puuetega inimeste eluruumi pesuruumi kohandamine

Laatre II kalmistu inventeerimine

Välitreeningväljaku projekteerimine ja ehitus Valgas

Aia 20 hoone kütteprojekti koostamine

Aia 20 ajaloolise hoone osaline remont

Hargla Kooli personali WC-de renoveerimine

Valga valla Laatre I kalmistu inventeerimine

Lüllemäe kooli katlamaja süsteemi vahetus

Valga linna mänguväljakute seadmete ning katete töökindluse kontrollimine ja remont

Valga linnas Aasa tn 1 kinnistul asuva korterelamu lammutamine ja krundi korrastamine

Valga valla Laatre I kalmistu inventeerimine

Valga Vabaduse 13 koolihoone ehitamine, rekonstrueerimine ja restaureerimine

Valga valla veebilehe sisumaterjalide tõlkimine eesti keelest vene keelde

Viljandi tn 82c Valga kinnistu ja selle lähiala topo-geodeetilise uuringu koostamine

Kungla 12 administratiivhoone ehitustööde omanikujärelvalve teenus

Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse liikumisradade rekonstrueerimine

Lüllemäe põhikooli tualettide remont

Eluruumide kohandamine Valga vallas

Tsirguliina kooli võimla heliisolatsiooni paigaldamine

Valga valla miljööväärtuslike alade määratlemine ning alade väärtustamiseks kaitse- ja kasutustingimuste väljatöötamine Lähteülesanne

Valga valla korterelamute uuring ja nende jätkusuutlikuse analüüs Valga valla üldplaneeringu koostamiseks Lähteülesanne

Valga linnas Uus 14 ja E.Enno asuvate korterelamute põhiprojekti koostamine

Valga linna Säde pargi tiigi rekonstrueerimistööd

Valga/Valka kaksiklinna ühise linnaruumi ehitamine

Pakkumiskutse „Toitlustamise teenus Valga Priimetsa Koolile perioodil september 2019 - juuni 2020"

Valga lasteaia Buratino kolme rühma puitpõrandate renoveerimine

Kungla 12 Valga hoone rekonstrueerimine

Aadressil Perve tänav 30 asuva ujuvsilla rekonstrueerimine Lisa 1. Lisa 2

Valga jäätmejaamas asuvate puidujäätmete ning pinnase likvideerimine Lisa 1. 

Valga valla tänavate remont

Puitpõrandate renoveerimine lasteaias Buratino

Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine Valga linnasLisa 1. 

Lasteaed Walko esise kõnnitee renoveerimine

Lasteaed Walko mänguväljaku kiikede soetamine

Puiestee 8 büroohoone projekteerimineLisa 1. Olemasolev olukord.

Valga valla teeäärte ja rohumaade niitmine 2019

Pakkumiskutse "E-õppe infokonsultandi teenuse ost" projekti "Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse II" raames

Valga valla sõidukite kasutusrent

Valga muusikakoolihoone Kesk 22 projekteerimine

Omanikujärelvalve teenuse ost

Valga linna ujula laiendamine ja veekeskuse projekteerimine

Valga valla infolehe Valga Teataja materjalide tõlkimine eesti keelest vene keelde

Valga linnas J. Kuperjanovi tn 12 hoone rekonstrueerimine

Tänavapuude pügamine Valga linnas

Ramsi vesiveski (mälestis) kehandi konserveerimisprojekti koostamine

Lasteaed Walko rekonstrueerimine

Koikküla kuivati, Metsa tn 28 hoonete ja Vilaski raketišahtide lammutamine ja korrastamine

Pakkumiskutse "Valga  Vallavalitsuse arhiivi korrastamine"

Hanketeade "Puuhooldustööd Säde pargis"

Pakkumiskutse eluruumi Valga vald, Valga linn, Pärna pst 4-32 renoveerimiseks

Pakkumiskutse "Projektijuhtimise teenuse ost"

Tööturul osalemist soodustavate hoolekandeteenuste arendamine Valga vallas

Kommunaaltraktori kapitalirent

Õru kergliiklustee projekteerimine

Valga-Valka ühise turismiinfosüsteemi väljaarendamineLisa 1. Lisa 2. 

Valga ujula laienduse ruumiprogrammi eskiislahenduse koostamine Lisa 1

Hargla kõrtsihoone (mälestis) restaureerimisprojekti koostamine